Länkar

Här kan medlemmar i Svenska Whippetklubben lägga in sina personliga whippethemsidor.

Det är upp till varje medlem att se till att Svenska Whippetklubben blir uppdaterad med aktuell information om namn och hemsidesadress. Lättas gör Du detta med ett mail till webmaster@whippetklubben.se


 

Maria Brisvall >>

Marie-Louise & Sören Ax >>

SW:s konton

Huvudkonto PG 3 76 95-4
• Whippetbladet

Konto PG 415 61 57-2
• Utställningar

Swish 123 452 50 36

Sök hund

Sponsorer

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47
 

LOGO RC NEW 2016 LR

Språk / language