Raskompendium / Illustrated breed standard

Kompendiet är framförallt avsett att användas vid utbildning och vidareutbildning, av uppfödare och domare samt andra intresserade, för att ge fördjupade kunskaper om standardens betydelse.
Vissa delar av standarden är inte kommenterad då den är så tydlig att kommentarer är överflödiga.

Här kan du ladda ner raskompendium 2015 >>

This Illustrated Breed Standard is especially prepared as an education tool for breeders and judges as well as others who may be interested in expanding their knowledge of the breed.

Download illustrated breed standard in english >>

SW:s konton

Huvudkonto PG 3 76 95-4
• Whippetbladet

Konto PG 415 61 57-2
• Utställningar

Swish 123 452 50 36

Sök hund

Sponsorer

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47
 

LOGO RC NEW 2016 LR

Språk / language