Skip to content

VILLWHIP’S LOVE IN THE DARK

Domare 1 PETERZON ULF
Domare 2 HÄLLKVIST KARIN
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök SSE
Inomhussök SSE
Utomhussök SSE
Fordonsök SSE
Total poäng: 100