Skip to content

BLING’Z DOLOMIT
Domare 1 KVARNSTRÖM CHRISTINA
Domare 2 FORSBERG MARIA
TSM
NW2
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök SSE
Diplom
Total poäng: 100

NEMAZ PROBLEMAZ DON’T BEN DOVER
Domare 1 KVARNSTRÖM CHRISTINA
Domare 2 FORSBERG MARIA
TSM
NW2
Behållarsök poäng: 13
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 9
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök fel: 02
Inomhussök SSE
Total poäng: 72
Total fel: 0002