Skip to content

Svenska Whippetklubbens styrelse lämnar nu bifogade förslag till revidering av våra rasspecifika avelsstrategeier RAS. Vi har denna gång använt oss av SKK:s mall för RAS-dokument och har också fått instruktioner om att försöka begränsa sidantalet i dokumentet.
Kom med synpunkter på förslaget! Förslaget kommer att finnas på hemsidan fram till 2023.12.01. Synpunkter kan mailas till avel@whippetklubben.se eller till någon av styrelsens medlemmar.
Här laddar du ner dokumentet >>