SVENSKA WHIPPETKLUBBEN inbjuder till inofficiell riksutställning i Strömsholm 29-30 juli 2016

English version below.

DOMARE
Elisabet Janzon, kennel Wolf Tone


SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG
7 juli 2016 kl. 12.00
OBS! Då vi använder oss av SKK:s internetanmälan stänger alla utställningar för anmälan kl 12.00 sista anmälningsdagen. Inga efteranmälningar accepteras.

ANMÄLAN
Online här >>

För att kunna anmäla måste hundens uppgifter finnas i Svenska Kennelklubbens hunddatabas – kontrollera detta i god tid innan sista anmälningsdag! Om hunden aldrig varit i Sverige tidigare skickar du in en kopia på hundens originalstamtavla till oss, så ser vi till att hundens uppgifter registreras.

När man anmäler till den här utställningen via SKK:s internetanmälan så står det 29/7 som datum oavsett om man anmäler en hane eller en tik.
OBS - precis som tidigare år så bedöms hanarna på fredagen (29/7) och tikarna på lördagen (30/7).


KLASSER
Valpklass 4-6 mån 160:-
Valpklass 6-9 mån 160:-
Kryptorchidklass >9 mån 220:-
Juniorklass 9-18 mån 220:-
Unghundsklass 15-24 mån 220:-
Bruksklass >15 mån 220:-
Öppen klass >15 mån 220:-
Championklass >15 mån 220:-
Seniorklass 8-10 år 160:-
Veteranklass >10 år 20:-

KRAV PÅ DELTAGANDE
Vaccinationer enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i Svenska Whippetklubben. Vid anmälan till officiell utställning är man skyldig att känna till SKK:s utställningsregler, du hittar dessa på www.skk.se

KONTAKTINFORMATION 
Whippetklubbens styrelse

Vi kommer att fira att Whippetklubben fyller 40 år 2016. Information publiceras löpande på hemsidan och i Whippet Bladet.

Vi reserverar oss för ev. domarändring.


 

THE SWEDISH WHIPPET CLUB invites to unofficial show in Strömsholm July 29-30 2016

JUDGES
Elisabet Janzon, kennel Wolf Tone

LAST ENTRY AND PAYMENT DATES
July 7 2016 12.00 AM

ENTRY 
Online here >>

Please note! In order to use the online entry, the dog has to be registered in SKK:s data base Hunddata. Click on the link to check this in advance. http://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx
A foreign dog which has participated at an official dog show in Sweden will be found in the database. Swedish-born dogs must always be entered using their Swedish registration numbers.
If the dog is not yet registered in the database Hunddata, please send a copy of the registration certificate/pedigree to carina.persson@whippets.nu a few weeks prior to entering your dog online.

CLASSES 
Puppy class 4-6 months 160SEK
Puppy class 6-9 months 160SEK
Kryptorchid class >9 months 220SEK
Junior class 9-18 months 220SEK
Intermediate class 15-24 months 220SEK
Working class over 15 months 220SEK
Open cass over 15 months 220SEK
Champion class over 15 months 220SEK
Senior class 8-10 years 160SEK
Veteran class >10 years 20SEK

RULES FOR PARTICIPATION 
Vaccinations due to The Swedish Kennel Club rules. Owners to Swedish dogs has to be a member in The Swedish Whippet Club.

CONTACT 
Whippet Club board

Reservation for eventual change of judges.

SW payments

IBAN SE50 9500 0099 6018 4156 1572
BIC NDEASESS

Nordea Bank
SE-105 73 Stockholm, Sweden

PayPal kassor@whippetklubben.nu
Add 20: - SEK for each payment (PayPal fee)

Sponsor

rc
 

Sponsor

Sveland Insurance
sveland

Språk / language