Nu är vi 200…

Under september genomförde den tvåhundrade whippeten beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH). Det betyder att målet som klubben satt upp i vår Rasspecifika Avelsstrategi (RAS) är uppnått och att vi tyvärr inte längre har möjlighet att betala ut något ekonomiskt bidrag till BPH tester. Whippets som genomfört BPH test efter 25 september kommer alltså inte att beviljas något bidrag.
Det betyder också att SKK kommer att sammanställa och analysera våra whippetars resultat på rasnivå . Så fort SW fått del av SKK:s sammanställning kommer vi att publicera den på hemsidan och i klubbtidningen Whippetbladet.
Vi hoppas att whippetägare och uppfödare även utan det lilla bidraget ska fortsätta testa sina hundar och bidra till ännu mer kunskap om rasens mentalitet. Med SKK:s sammanställning blir BPH dessutom ett ännu mer användbart redskap!
Här kan du läsa mer om BPH: https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Och 200 hundars analysen: https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/For-uppfodare-och-klubbar/

Svenska Whippetklubbens enkäter

Årsbästalistorna slopas under 2020

Som en följd av det rådande uppehållet i utställnings- och tävlingsverksamheten, har styrelsen kommit fram till att inte utse årsbästa 2020 i de olika tävlingsgrenar som vanligtvis förekommer.

Månadens bild november

202001

Skicka gärna in bilder till webmaster@whippetklubben.se
Glöm inte att du måste ha fotografens tillåtelse till att publicera bilden. Vi använder inte copyrightmärkta bilder eller bilder med namn på. Vi tar inte med suddiga eller på annat sätt dåliga bilder.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language