POMPECA'S CLOSE TO TURMALIN QUARRY
Domare 1 EKSTRÖM CARINA
Domare 2 JACOBSSON LENNART
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 0
Fordonsök poäng: 25
Total poäng: 50

POMPECA'S MUMLANS FIRST BLACK LOVE
Domare 1 EKSTRÖM CARINA
Domare 2 JACOBSSON LENNART
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 0
Fordonsök poäng: 0
Behållarsök fel: 02
Utomhussök fel: 03
Total poäng: 25
Total fel: 0005

POMPECA'S CLOSE TO TURMALIN QUARRY
Domare 1 EKSTRÖM CARINA
Domare 2 JACOBSSON LENNART
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 0
Fordonsök poäng: 25
Utomhussök fel: 02
Total poäng: 75
Total fel: 0002

POMPECA'S MUMLANS FIRST BLACK LOVE
Domare 1 EKSTRÖM CARINA
Domare 2 JACOBSSON LENNART
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 0
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 0
Inomhussök fel: 03
Total poäng: 25
Total fel: 0003

VILLWHIP'S LOVE IN THE DARK
Domare 1 LINDBERG SUSANNE
Domare 2 FÅNG YVONNE
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Fordonsök SSE
Total poäng: 100

SKRÄDDAREGÅRDENS VILJAS YATSY
Domare 1 CASTELL LOTTA
Domare 2 LAHTI SARA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Total poäng: 100

POMPECA'S BLUE SAPPHIRE QUARRY
Domare 1 ÖSTMAN LENA
Domare 2 BANKHED MARIE
TEM
NW1
Behållarsök
Moment 1 poäng: 25
Moment 2 poäng: 0
Moment 3 poäng: 0
Moment 4 poäng: 25
Moment 2 fel: 02
Moment 3 fel: 02
Total poäng: 50
Total fel: 0004

POMPECA'S FOREVER LOVE TO MEIDE
Domare 1 ÖSTMAN LENA
Domare 2 BANKHED MARIE
TEM
NW1
Behållarsök
Moment 1 poäng: 25
Moment 2 poäng: 25
Moment 3 poäng: 25
Moment 4 poäng: 25
Moment 4 fel: 01
Total poäng: 100
Total fel: 0001

VILLWHIP'S LOVE IN THE DARK
Domare 1 LINDBERG SUSANNE
Domare 2 FÅNG YVONNE
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Fordonsök SSE
Total poäng: 100

TRIPORAS TURANDOT
Domare 1 SVENSSON PERNILLA
Doftprov
Ej Godkänd Doftp.I

TRIPORAS TURANDOT
Domare 1 BORG INGER
Doftprov
Ej Godkänd Doftp.I

NOGGERDOG'S LAGERKRANS
Domare 1 BAUER LOTTA
Domare 2 OLSSON FRIDA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Total poäng: 100

CALLING YOU BILLY BOO
Domare 1 BÅNG MALIN
Doftprov
Godkänd Doftprov I

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language