VILLWHIP'S LOVE IN THE DARK

Domare 1 PETERZON ULF
Domare 2 HÄLLKVIST KARIN
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök SSE
Inomhussök SSE
Utomhussök SSE
Fordonsök SSE
Total poäng: 100

MONEYLAKE VANILLA PANNACOTTA

Domare 1 HÖGLUND YVONNE
Domare 2 ISBERG MICHAEL
Doftprov
Godkänd Doftprov I

POMPECA'S BLUE SAPPHIRE QUARRY

Domare 1 ÖSTMAN LENA
Domare 2 SVENMAN ANN-SOFIE
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 0
Fordonsök fel: 02
Total poäng: 75
Total fel: 0002

POMPECA'S FOREVER LOVE TO MEIDE

Domare 1 ÖSTMAN LENA
Domare 2 SVENMAN ANN-SOFIE
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök fel: 02
Inomhussök SSE
Total poäng: 75
Total fel: 0002

COCOLISO LET'S PLAY CLUEDO

TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 0
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök fel: 02
Total poäng: 50
Total fel: 0002

POMPECA'S BLUE SAPPHIRE QUARRY

Domare 1 ÖSTMAN LENA
Doftprov
Godkänd Doftprov II

TRIPORAS SOLO

Domare 1 ANGLEBY SOFIA
Domare 2 ANDERSSON NINA
Doftprov
Godkänd Doftprov I

IDOMIC'S EL COLORADO AVALANCHE

Domare 1 HÖGEGÅRD REBECKA
Doftprov
Godkänd Doftprov I

IDOMIC'S EL JC MIDGET

Domare 1 HÖGEGÅRD REBECKA
Doftprov
Godkänd Doftprov II

MAGIC COLOUR COSMO STORM

Domare 1 EKLUND ANN
Doftprov
Godkänd Doftprov I

MAGIC COLOUR ROYAL TYLER

Domare 1 EKLUND ANN
Doftprov
Godkänd Doftprov I

BELLSWEETS HEART OF GOLD

Domare 1 EKLUND ANN
Doftprov
Godkänd Doftprov I

COCOLISO LET'S PLAY CLUEDO

Domare 1 SJÖBERG CAMILLA
Doftprov
Godkänd Doftprov II
Domare 1 SJÖBERG CAMILLA
Doftprov
Godkänd Doftprov III

NOGGERDOG'S LAGERKRANS

Domare 1 HAGELIN BIRGITTA
Doftprov
Godkänd Doftprov II

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language