Årslistor agility

Ansvarig Siri Persson

Resultat från fyra klasser får räknas oavsett hopp- eller agilityklass. Vid lika poäng placeras den med poäng i högre klass före.

Placering
1 = 10 poäng
2 =18
3 = 16
4 = 14
5 = 12
6 = 10
7 = 8
8 = 7
9 = 6
10 = 5
11 - 15 = 4
16 – 20 = 3
21 – 30 = 2
31 - = 1

En nolla (dvs felfritt inom tid) ger 10 poäng
Klass 2 ger 20% tillägg på uppnådd poäng
Klass 3 ger 30 % tillägg på uppnådd poäng

2019 >>

2018 >>

2017 >>

2016 >>

2015 >>

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

sveland

Språk / language