WHIPPMIX KOLLA KOLLA
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass I: D
Large
Antal startande: 012
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass I: 005
Large
Antal startande: 011
Fel: 15

YERMOLOFF'S REBEL REBEL
Domare 1 VERES ZSUZSA
Hoppklass III: 004
Large
Antal startande: 028
Fel: 0
Domare 1 VERES ZSUZSA
Hoppklass III: 006
Large
Antal startande: 028
Fel: 0
Domare 1 KÄLL ANNA
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 025

YERMOLOFF'S SKY PILOT
Domare 1 VERES ZSUZSA
Hoppklass III: 003
Large
Antal startande: 028
Fel: 0
Domare 1 VERES ZSUZSA
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 028
Domare 1 KÄLL ANNA
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 025

WHIPPMIX KOLLA KOLLA
Domare 1 LINDQVIST NILS
Hoppklass I: D
Large
Antal startande: 012
Domare 1 LINDQVIST NILS
Hoppklass I: D
Large
Antal startande: 012
Domare 1 LINDQVIST NILS
Hoppklass I: D
Large
Antal startande: 013

YERMOLOFF'S REBEL REBEL
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 021
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 021
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 015

YERMOLOFF'S SKY PILOT
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 021
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 021
Domare 1 NILSSON JENS
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 015

MJOHUNDR BEINAHRUGA STREKEN
Domare 1 LUNDH VIKTORIA
Agility klass III: D
Large
Antal startande: 020
Domare 1 LUNDH VIKTORIA
Agility klass III: 004
Large
Antal startande: 021
Fel: 0
Domare 1 LUNDH VIKTORIA
Hoppklass III: 009
Large
Antal startande: 019
Fel: 0
Domare 1 LUNDH VIKTORIA
Hoppklass III: 008
Large
Antal startande: 019
Fel: 0,84

MONEYLAKE VANILLA FUDGE
Domare 1 TEILERI TIMO
Hoppklass II: D
Extra Large
Antal startande: 014
Domare 1 HERMANSSON ANNELIE
Hoppklass II: D
Extra Large
Antal startande: 015
Domare 1 HERMANSSON ANNELIE
Hoppklass II: 005
Extra Large
Antal startande: 013
Fel: 0

MONEYLAKE VANILLA FUDGE
Domare 1 HERMANSSON ANNELIE
Agility klass I: 002
Extra Large
Antal startande: 017
Fel: 5
Domare 1 TEILERI TIMO
Agility klass I: D
Extra Large
Antal startande: 016
Domare 1 TEILERI TIMO
Agility klass I: D
Extra Large
Antal startande: 014

MONEYLAKE VANILLA FUDGE
Domare 1 MÄHLER JOHAN
Agility klass I: 005
Extra Large
Antal startande: 014
Fel: 15
Domare 1 MÄHLER JOHAN
Hoppklass II: D
Extra Large
Antal startande: 006
Domare 1 MÄHLER JOHAN
Hoppklass II: 001
Extra Large
Antal startande: 006
Fel: 0
Uppflyttningsresulta

YERMOLOFF'S REBEL REBEL
Domare 1 HAGSTRÖM JAKOBSSON T
Hoppklass III: 008
Large
Antal startande: 017
Fel: 0
Domare 1 THORÉN MARTIN
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 019
Domare 1 THORÉN MARTIN
Hoppklass III: 003
Large
Antal startande: 016
Fel: 0

YERMOLOFF'S SKY PILOT
Domare 1 HAGSTRÖM JAKOBSSON T
Hoppklass III: 007
Large
Antal startande: 017
Fel: 0
Domare 1 THORÉN MARTIN
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 019
Domare 1 THORÉN MARTIN
Hoppklass III: D
Large
Antal startande: 016

MONEYLAKE VANILLA FUDGE
Domare 1 MÄHLER JOHAN
Agility klass I: 001
Extra Large
Antal startande: 014
Fel: 0
Uppflyttningsresulta
Domare 1 MÄHLER JOHAN
Agility klass I: 006
Extra Large
Antal startande: 014
Fel: 15
Domare 1 MÄHLER JOHAN
Hoppklass II: 003
Extra Large
Antal startande: 006
Fel: 10

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

sveland

Språk / language