Anvisningar för SW:s officiella och inofficiella utställningar

(Reviderat 2020-01-15)

Officiell utställning

På Svenska Whippetklubbens officiella utställningar, är det SKK:s Utställnings- och Championatregler som gäller.

Inofficiell utställning

Nedan beskrivs endast det som avviker från SKK:s Utställnings- och Championatregler och som gäller på Svenska Whippetklubbens inofficiella utställningar inklusive Svenska Whippetklubbens Riksutställning.

PM och startnummer

PM och startnummer skickas till alla deltagare via mejl. Har man valt att få sitt startnummer utskriven, hämtar man det i sekretariatet på utställningen.

Utställningskatalog

Från 2020 är utställningskatalogen på våra utställningar elektroniskt. Den elektroniska katalogen kommer finnas på Whippetklubbens hemsida under aktiviteter bredvid utställare PM:et. Önskar man att få en utskriven katalog måste man beställa den i samband med att man anmäler sin hund och katalogen kostar 40 kr. Den elektroniska katalogen är gratis. På officiella utställningar kommer katalogen att vara tillgänglig samma dag på morgonen enligt FCI regler. På våra inofficiella utställningar har vi möjlighet för att göra den tillgänglig tidigare.

Bedömning

Hundarna startar i olika klassar beroende på ålder och meriter. Hanar och tikar bedöms varje för sig. Det görs ingen kvalitetsbedömning (excellent, very good, good och sufficient) på Svenska Whippetklubbens inofficiella utställningar.

Konkurrensbedömning

Hundarna jämförs med varandra och placeras 1-5. I konkurrensklasserna förekommer även kvalitetspriserna HP och UK. Enligt SKK:s bestämmelser får CK inte utdelas på inofficiell utställning. CK är därför ersatt med UK (utmärkt kvalitet). Hundar som tilldelas UK ska tävla vidare i Bästa hane (BH) – respektive Bästa Tik (BT).

Anvisningar för tilldelning av UK och HP

UK kan tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med en så framträdande förtjänst och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsarbete. UK kan tilldelas i följande konkurrensklasser: junior-, unghund-, bruks/jakt-, öppen-, champion-, senior- och veteranklass. UK kan inte tilldelas valpklasserna och kryptorchidklass. HP tilldelas en särdeles lovande hund. HP kan tilldelas i följande konkurrensklasser: valpklasserna och kryptorchidklassen.

Domarkritiker

I varje klass ges varje hund en skriftlig kritik. Det kan dock finnas undantag och det kan vara om antalet anmälda hundar är mycket stort. I de fall skrivs det endast kritik på dem, som är placerade 1-5 i varje klass. Det skrivs dock alltid kritik på alla deltagande valpar.

Klasser på inofficiella utställningar

Det finns följande klasser på SW:s inofficiella utställning:
• Valpklass 4-6 mån
• Valpklass 6-9 mån
• Kryptorchidklass över 9 mån
• Juniorklass 9-18 mån
• Unghundsklass 15-24 mån
• Bruks/Jaktklass över 15 mån
• Öppenklass över 15 mån
• Championklass över 15 mån
• Seniorklass 8-10 år
• Veteranklass över 10 år
• Avelsklass
• Uppfödarklass

Beskrivning av klasser med speciella regler på inofficiell utställning

Kryptorchidklass

Hane som saknar en eller båda testiklarna får delta i kryptorchidklass. HP kan tilldelas och berättigar till tävlan om BIS-Kryptorchid. Kryptorchid hane kan inte delta i BH-klass, men får delta i avelsklass, uppfödarklass, parklass och generationsklass. Hanar som har haft båda sina testiklar och som är kastrerad och har ett intyg, deltar inte i kryptorchidklassen, men deltar i de olika klasserna beroende på ålder och meriter.

Bruks/Jaktklass

Öppen för samtliga hundar, även champions, som har giltig race-rundbanekapp- eller lure coursinglicens. För hundar med lure coursinglicens gäller även att hunden ska ha sprungit ett godkänt lopp.

Seniorklass 8-10 år

Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder och inte har fyllt 10 år.

Veteranklass över 10 år

Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 10 års ålder.

Specialklasser

Nedanstående specialklasser finns på alla Svenska Whippetklubbens utställningar. Enda undantag är Bästa rörelser och Bästa huvudet, som endast finns på Svenska Whippetklubbens Riksutställning.

Generationsklass

Minst 3 hundar i rakt nedstigande generation och kan bestå av flera. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att delta. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen. I generationsklassen ska bedömningen främst se till hundarnas enhetlighet i typ och jämnhet genom generationerna. Domaren tar ut en vinnande grupp.

Parklass

Två så lika hundar som möjligt. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att delta. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen. Vid bedömningen ska även kvaliteten på hundarna bedömas. Hundarna ska vara så lika varandra som möjligt, men också av hög klass. Domaren tar ut ett vinnarpar.

Barn med hund

Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och hur den senare lyckas visa fördelarna hos sin hund så bra som möjligt. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen.

Juniorhandling

Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och hur den senare lyckas visa fördelarna hos sin hund så bra som möjligt. Hunden behöver inte vara anmäld på utställningen.

Finalerna på inofficiell utställning

Vid tävlan i BIS-klasserna deltar endast hundar som fått HP eller UK.
Finalerna bedöms i följande ordning på inofficiella utställningar:
Avelsklass
Uppfödarklass
Par
Generationsklasser
BIS-valp 4-6. HP för deltagande (omedelbart efter avslutad valpbedömning vid stort antal anmälda hundar)
BIS-valp 6-9. HP för deltagande (omedelbart efter avslutad valpbedömning vid stort antal anmälda hundar)
BIS-kryptorchid. HP för deltagande
BIS-junior. UK för deltagande
BIS-unghund. UK för deltagande
BIS-bruks. UK för deltagande
BIS-senior. UK för deltagande
BIS-veteran. UK för deltagande
BIS/BIM. Lägst UK för deltagande

Klasser och avgifter för 2020

(Reviderat 2020-01-15)

Klasser Inofficiella utställningar Officiella utställningar
  Reviderat
2018-11-28
Reviderat
2020-04-01
Reviderat
2018-11-28
Reviderat
2020-04-01
Valpklass (4-6 mån) 175:- 180: 175:- 180:
Valpklass (6-9 mån) 175:- 180: 175:- 180:
Kryptorchidklass  260:- 265:-   300:-
Juniorklass 260:- 265:- 295:- 300:-
Unghundsklass 260:- 265:- 295:- 300:-
Bruksklass 260:- 265:- 295:- 300:-
Öppenklass 260:- 265:- 295:- 300:-
Championklass 260:- 265:- 295:- 300:-
Seniorklass 8-10 år 175:- 180:-    
Veteranklass över 10 år 20:- 25:-    
Veteranklass över 8 år     175:- 180:-
Barn med hund 25:- 25:- 25:- 25:-
Juniorhandling 25:- 25:- 25:- 25:-
Generationsklass 75:- 75:- 75:- 75:-
Parklass 50:- 50:- 50:- 50:-
Bästa huvud (Riksutställningen) 25:- 25:-    
Bästa rörelser (Riksutställningen) 25:- 25:-    
Katalog utskriven 40:- 40:- 40:- 40:-
Katalog elektroniskt 0:- 0:- 0:- 0:-

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language