Årslistor whippet race

Ansvarig Christian Magnusson

Så får hunden poäng och tävlar om titeln årets vinstrikaste hane/tik
Hundar som går till semifinal eller final tävlar om poäng till titlarna ÅRETS VINSTRIKASTE TIK ELLER HANHUND.
Årets Tik och Hane får en inteckning i vandringspriset samt en minnesgåva, även 2-5 placerade erhåller priser.
Hundarna får tillgodoräkna sig poäng från alla tävlingar, gäller genomförda och av huvudstyrelsen godkända tävlingar med följande förutsättningar:
1. Tävlingen har minst 22 anmälda hundar från 3 sektioner.
2. Hunden får inte ha varnats/diskats under tävlingsdagen, ej heller nollats i semifinal/finalen. Licenshund får ej heller ha nollats i något av försöksheaten, det vill säga licenstävlingen ska ha varit godkänd.

Tävlingar utan semifinaler
ALLA Första placeringar - 4 Poäng
ALLA Andra placeringar - 3 Poäng
ALLA Tredje placeringar - 2 Poäng
ALLA Fjärde placeringar - 1 Poäng
Om det återstår färre än 4 hundar till sista finalheatet ges poäng enligt följande:
3 hundar kvar:
Första placering - 3 Poäng
Andra placering - 2 Poäng
Tredje placering - 1 Poäng
2 hundar kvar:
Första placering - 2 Poäng
Andra placering - 1 Poäng
Tävlingar med semifinaler
ALLA Första placeringar - 4 Poäng
ALLA Andra placeringar - 3 Poäng
ALLA Tredje placeringar - 2 Poäng
ALLA Fjärde placeringar - 1 Poäng
Vid lottning till semifinaler kan det bli 1-4 hundar över. Dessa går direkt till final och erhåller poäng enligt ovan.

- Hund får tillgodoräkna sig poäng från samtliga tävlingar den deltar i under säsongen.
- Förstaplacerade hunden i ett finallopp (oavsett vilken final) vid tävling får 4 poäng, andraplacerade får 3 poäng, tredjeplacerade 2 poäng och fjärdeplacerade 1 poäng.
- Undantag från ovanstående är om det i den lägsta finalen inte fylls upp med fyra hundar. Då blir poängskalan vid tre hundar: 3-2-1, vid två hundar 2-1 och deltar bara en hund får den 1 poäng.
- Efter säsongen summeras alla hundars under säsongen insamlade poäng och en lista för hanar och en för tikar tas fram.
- Vid särskiljning premieras den hund som har flest förstaplaceringar, därefter flest andraplaceringar och så vidare.
- Det finns även en årsbästalista för uppfödare. Den räknas ut på så sätt att varje uppfödare tillgodoräknas poängen från sina fem poängrikaste uppfödningar oavsett kön.
- De fem poängrikaste hanhundarna, de fem poängrikaste tikarna och de fem poängrikaste uppfödarna erhåller på årsmötet en plakett.
- Den poängrikaste hanhunden och den poängrikaste tiken erhåller dessutom en inteckning i varsitt vandringspris.

Utöver detta finns några undantag då poäng inte delas ut vid tävling, till exempel till en hund som har varnats eller diskvalificerats.

2016 >>

2015 >>

2012 >>

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

sveland

Språk / language