Svenska Whippetklubbens valphänvisning

Whippetklubbens valpfömedlare och omplaceringsförmedlare är till Din hjälp för att finna lämplig placering för Din hund. Klubben kan ej ställas till ansvar för förmedlade hundar. Respektive uppfödare/omplacerare ansvarar själv för eventuell förmedling/omplacering.

Valpförmedlare och omplacering av vuxna hundar:

Elisabeth M. Flygar
Tel 070-494 71 49
elisabeth@flygars.se


Regler för valphänvisning

Gäller fr o m 2018-02-03. Reviderat 2020-03-05.

Länk till valpgåvomedlemskap >>

Uppfödaren

 • Ska vara medlem i Svenska Whippetklubben.
 • Kan endast få valphänvisning för två kullar per år.
 • När du som uppfödare annonserar på klubbens hemsida förbinder du dig att skänka medlemskap i Svenska Whippetklubben till dina valpköpare – valpgåvomedlemskap, se länk ovan.

Parningsnotiser

 • Tikägare ska vara medlem i Svenska Whippetklubben.
 • Parningsnotis införs endast där uppfödaren följer Svenska Whippetklubbens regelverk (RAS och valphänvisningsregler) samt SKK:s grundregler.
 • Uppfödaren ska fylla i blankett anmälan/parning på hemsidan.
 • Samma uppfödare kan bara lägga in två parningsnotiser per år (parning där tiken går tom räknas ej).
 • Tikägaren svarar för parningsnotis.
 • Tikägare från annat land som är medlem i Svenska Whippetklubben får sätta in parningsnotis.

Tiken

 • Ska vara minst 2 år vid beräknad valpning.
 • På grund av de speciella regler med utställningsförbud som råder, gör vi ett tillfälligt undantag i kraven på utställningsresultat gällande valphänvisning. (Ska ha erhållit lägst VG på utställning (eller HP i junior- eller unghundsklass, alternativt första pris i öppen klass innan 10 januari 2011).

Hanen

 • På grund av de speciella regler med utställningsförbud som råder, gör vi ett tillfälligt undantag i kraven på utställningsresultat gällande valphänvisning. (Ska ha erhållit lägst VG på utställning (eller HP i junior- eller unghundsklass, alternativt första pris i öppen klass innan 10 januari 2011).

Valpkull

 • Ska annonseras med inavelsgrad i % angiven.
 • Får inte vara en halvsyskonparning eller tätare.
 • Båda föräldrarnas registreringsnummer ska anges.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

sveland

Språk / language