Länkar

Här kan medlemmar i Svenska Whippetklubben lägga in sina personliga whippethemsidor.

Det är upp till varje medlem att se till att Svenska Whippetklubben blir uppdaterad med aktuell information om namn och hemsidesadress. Lättas gör Du detta med ett mail till webmaster@whippetklubben.se


 

Maria Brisvall >>

Marie-Louise & Sören Ax >>

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sök hund

Sponsorer

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47
 

rc

Språk / language