Lotta Berlin (Ex officios) har exporterat tikvalpen
Ex Officios Adamant Gold (Ch. Albicans Joker - Ex Officios Spiced Mocca) f.060103
till fam. Kildahl, Norge.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language