Lena Gustafsson (Skarnbro's) har exporterat tikvalpen Skarnbro's Just Janis (Sportingfield B&W Airescot- Skarnbro's Dream Devotion) född 060904 till Winnie Friis-Schmidt, Århus, Danmark.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language