Ingrid Jacobsson har exporterat tiken Nocciola till Cecile och KjellOle Paulsen, Arendal, Norge. Född 070211 (Ch Adagio Greatest Love Of All x Step Ahead Renée Chardier).

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language