Eva Agåker (Signwills) har exporterat hanvalpen Signwills Bristol född 070227 (Ch Adagio my Culture-Shahnadir Ferrovia) till Anne Marte Gran, Oslo,Norge.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language