Susanne Thunström (Sotholmens) har exporterat hanvalpen Sotholmens Malte (Lewcher Manhattan- Permobile Dark Red Velvet)Född 070223 till Iben Sundby, Söborg Danmark

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language