UllaBritta ideryd (Trollsången) har exporterat hanvalpen Trollsångens Alfonso d'Aragona (ItCh Sobresalto Tally Ho – IntCh, NordCh, EeCh Airescot Royal Rose) till Ainta Jöstad, Harstad, Norge.

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Språk / language