Helena Munthers (kennel Valanti) har exporterat hanen Valanti Carson ( Wolf Tone Viking- Allettes Vanessa) född 080819 till Nicolas Delbing, Hellerup Danmark

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language