Annika Andersson Lundin & Marie Lindqvist (Källornas) har exporterat tiken Källornas Elda (Källornas Juilbert - SLCCH Källornas Gunlög) född. 2008-04-02 till Kim Philipsen, Danmark

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language