Marie Lindqvist & Annika Andersson Lundin hat exporterat hanvalpen Källornas Ursus e.Starswift Wild Boy u.SE LCCH Källornas Gunlög f. 20131127 till Inger Baret, Norge

SW:s konton

Plusgiro 3 76 95-4

Swish 123 452 50 36

Sponsor

rc

Sponsor

Har din hund rätt försäkring?
sveland
Ring 076-677 49 47

Språk / language