Skip to content

200-analys whippet

I 200-analysen för whippet redovisas samtliga resultat från hundar inom rasen som hittills deltagit på Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Inom rasen finns delvis stor beteendevariation, något som möjliggör avelsurval och avelsframsteg mot önskade egenskaper. På samma sätt kan resultaten användas för att genom ett målinriktat avelsarbete bevara de egenskaper som redan idag ligger på en önskvärd nivå. SKKs förhoppning är att såväl klubb som uppfödare ska kunna använda BPH som ett verktyg för avelsarbetet.

Ladda ner dokumentet >>

200-analys whippet

I 200-analysen för whippet redovisas samtliga resultat från hundar inom rasen som hittills deltagit på Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Inom rasen finns delvis stor beteendevariation, något som möjliggör avelsurval och avelsframsteg mot önskade egenskaper. På samma sätt kan resultaten användas för att genom ett målinriktat avelsarbete bevara de egenskaper som redan idag ligger på en önskvärd nivå. SKKs förhoppning är att såväl klubb som uppfödare ska kunna använda BPH som ett verktyg för avelsarbetet.

Ladda ner dokumentet >>