Skip to content

Raskompendium / Illustrated breed standard

Kompendiet är framförallt avsett att användas vid utbildning och vidareutbildning, av uppfödare och domare samt andra intresserade, för att ge fördjupade kunskaper om standardens betydelse.
Vissa delar av standarden är inte kommenterad då den är så tydlig att kommentarer är överflödiga.

Här kan du ladda ner raskompendium 2022 >>

This Illustrated Breed Standard is especially prepared as an education tool for breeders and judges as well as others who may be interested in expanding their knowledge of the breed.

Download illustrated breed standard in english >>

Raskompendium / Illustrated breed standard

Kompendiet är framförallt avsett att användas vid utbildning och vidareutbildning, av uppfödare och domare samt andra intresserade, för att ge fördjupade kunskaper om standardens betydelse.
Vissa delar av standarden är inte kommenterad då den är så tydlig att kommentarer är överflödiga.

Här kan du ladda ner raskompendium 2022 >>

This Illustrated Breed Standard is especially prepared as an education tool for breeders and judges as well as others who may be interested in expanding their knowledge of the breed.

Download illustrated breed standard in english >>