Skip to content

Svenska Whippetklubbens trippelpris

Här hittar du tidigare trippelprisvinnare >>

Här hittar du tidigare trippelprisvinnare, uppfödare >>

Här ansöker du om trippelpriset >>

Här ansöker du om trippelpriset som uppfödare >>

På SW:s styrelsemöte 15 januari 1995 antogs förslaget om SW:s trippelpris, återgett i sin helhet i Whippet Bladet nr 62/94

Regler

 • Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
 • Trippelpris K kan bara tilldelas kryptorchid hanhund en gång.
 • Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund.
 • Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SW.
 • Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige.
 • Samtliga ägare till hunden skall vara medlem i Svenska Whippetklubben

En merit inom var och en av nedanstående grupper är obligatorisk

 • Utställning: hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalitet (CK) på officiell utställning alt. utmärkt kvalitet (UK) på av SW anordnad inofficiell utställning. För kryptorchid hane gäller Hederspris (Hp) i kryptorchidklass på av SW anordnad inofficiell utställning.
 • Rundbane-, Whippet Race- eller Lure Coursinglicens, samt ha deltagit i två rundbanelopp, två Whippet racetävlingar alt. två Lure Coursingprov (utöver licensloppen) utan att ha blivit nollad/diskvalificerad.
 • Lydnadsprov, rallylydnad, agility, bruksprov, viltspår, nose work, freestyle, heelwork to music, servicehund
  Lydnadsprov: ett uppflyttningsresultat i startklass.1
  Rallylydnad: Uppflyttad från nybörjarklass till fortsättningsklass
  Agility: hunden ska ha deltagit i två officiella tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats.
  Bruksprov: hunden ska ha deltagit i apellklass med lägst resultatet godkänd.
  Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.
  Nose work: hunden ska ha deltagit i en officiell tävling i klass 1 (NW1) och erhållit minst 75p
  Freestylediplom klass I, FDI – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass I.
  Heelwork to musicdiplom I, HtMI – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass I.
  Servicehund – hunden ska vara godkänd servicehund

Regler uppfödardiplom
Uppfödare som fött upp minst fem (5) hundar som erhållit SW:s Trippelpris kan ansöka om Uppfödardiplomet. Hundar som erhållit Trippelpris K kan inte tillgodoräknas för att erhålla diplomet.

Prisdiplom

Priset utgörs av ett diplom och delas ut på SW:s årsmöte. Hundar som erhållit priset presenteras genom ägarens försorg på en halvsida i Whippet Bladet efter hunden erhållit sitt diplom. Uppgifter om meritering anmäls till SW på nedanstående formulär.

Eventuella frågor kontakta: trippelpris@whippetklubben.se

Svenska Whippetklubbens trippelpris

Här hittar du tidigare trippelprisvinnare >>

Här hittar du tidigare trippelprisvinnare, uppfödare >>

Här ansöker du om trippelpriset >>

Här ansöker du om trippelpriset som uppfödare >>

På SW:s styrelsemöte 15 januari 1995 antogs förslaget om SW:s trippelpris, återgett i sin helhet i Whippet Bladet nr 62/94

Regler

 • Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
 • Trippelpris K kan bara tilldelas kryptorchid hanhund en gång.
 • Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund.
 • Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SW.
 • Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige.
 • Samtliga ägare till hunden skall vara medlem i Svenska Whippetklubben

En merit inom var och en av nedanstående grupper är obligatorisk

 • Utställning: hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalitet (CK) på officiell utställning alt. utmärkt kvalitet (UK) på av SW anordnad inofficiell utställning. För kryptorchid hane gäller Hederspris (Hp) i kryptorchidklass på av SW anordnad inofficiell utställning.
 • Rundbane-, Whippet Race- eller Lure Coursinglicens, samt ha deltagit i två rundbanelopp, två Whippet racetävlingar alt. två Lure Coursingprov (utöver licensloppen) utan att ha blivit nollad/diskvalificerad.
 • Lydnadsprov, rallylydnad, agility, bruksprov, viltspår, nose work, freestyle, heelwork to music, servicehund
  Lydnadsprov: ett uppflyttningsresultat i startklass.1
  Rallylydnad: Uppflyttad från nybörjarklass till fortsättningsklass
  Agility: hunden ska ha deltagit i två officiella tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats.
  Bruksprov: hunden ska ha deltagit i apellklass med lägst resultatet godkänd.
  Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.
  Nose work: hunden ska ha deltagit i en officiell tävling i klass 1 (NW1) och erhållit minst 75p
  Freestylediplom klass I, FDI – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass I.
  Heelwork to musicdiplom I, HtMI – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass I.
  Servicehund – hunden ska vara godkänd servicehund

Regler uppfödardiplom
Uppfödare som fött upp minst fem (5) hundar som erhållit SW:s Trippelpris kan ansöka om Uppfödardiplomet. Hundar som erhållit Trippelpris K kan inte tillgodoräknas för att erhålla diplomet.

Prisdiplom

Priset utgörs av ett diplom och delas ut på SW:s årsmöte. Hundar som erhållit priset presenteras genom ägarens försorg på en halvsida i Whippet Bladet efter hunden erhållit sitt diplom. Uppgifter om meritering anmäls till SW på nedanstående formulär.

Eventuella frågor kontakta: trippelpris@whippetklubben.se