Skip to content

Årslistor utställning

Regler finner du längst ner på sidan.

Regler för årslista utställning

Ansvarig Jörgen Oinonen

Varje hund får tillgodoräkna sig de fem bästa resultaten. Den slutliga summan hos varje enskild hund kommer även att ligga till grund för uppfödarlistan, avelshane/tik listan samt debutantlistan.

Poängen delas ut enligt följande
BIR = 10 poäng
BIM = 7 poäng
BH/BT-2 = 4 poäng
BH/BT-3 = 3 poäng
BH/BT-4 = 2 poäng
BH/BT-R = 1 poäng (gäller endast SW inoff)
För varje slagen hund upp till trettio stycken får de placerade en poäng. Däröver får de placerade en poäng för var femte slagen hund.

Räkneexempel
Fido blir andra bästa hane på en utställning med 37 anmälda hanar.
Fido får då 4 poäng för sin placering, 30 poäng för slagna hundar upp till trettio samt 1 poäng för de 6 hanar utöver 30 som deltog. Detta ger Fido 35 poäng från utställningen.
På samma utställning blir Kelly BIR där även 33 tikar har deltagit. Kelly får då 10 poäng för placeringen, 30 poäng för slagna hundar upp till 30 hundar samt 7 poäng för de 39 hundar utöver 30 som deltog.
Vid lika poäng vinner den hund som har högsta enskilda resultatet från en utställning.

Årets debutant
Poängen för årets debutant räknas på samma sätt som för whippetlistan. För att deltaga som årets debutant får hundan inte ha ställts i officiell klass i något land innan innevarande år. Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.

Årets veteran
Poängen räknas på samma sätt som för whippetlistan men man utgår från deltagande samt placeringarna i senior- samt veteranklass. För att få tillgodoräkna sig sin placering krävs dock lägst ett HP. Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.

Årets uppfödare
Uppfödare får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade uppfödningar. Dock måste uppfödaren ha minst tre uppfödningar placerade för att vara med och tävla. Utöver detta får uppfödaren 10 poäng extra för varje placerad hund. Vid lika poäng är det avelsdjuret med flest avkommor som vinner.

Årets avelshund
Avelsdjuret får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade avkommor. Utöver detta får avelsdjuret tillgodoräkna sig 10 poäng extra för varje placerad avkomma. Vid lika poäng är det avelsdjuret med flest avkommor som vinner.

Årets brukshund
Delas inte ut på grund av problem med att räkna poäng eftersom reglerna för klassen är olika på inofficiell respektive officiell utställning.

Årslistor utställning

Regler finner du längst ner på sidan.

Regler för årslista utställning

Ansvarig Jörgen Oinonen

Varje hund får tillgodoräkna sig de fem bästa resultaten. Den slutliga summan hos varje enskild hund kommer även att ligga till grund för uppfödarlistan, avelshane/tik listan samt debutantlistan.

Poängen delas ut enligt följande
BIR = 10 poäng
BIM = 7 poäng
BH/BT-2 = 4 poäng
BH/BT-3 = 3 poäng
BH/BT-4 = 2 poäng
BH/BT-R = 1 poäng (gäller endast SW inoff)
För varje slagen hund upp till trettio stycken får de placerade en poäng. Däröver får de placerade en poäng för var femte slagen hund.

Räkneexempel
Fido blir andra bästa hane på en utställning med 37 anmälda hanar.
Fido får då 4 poäng för sin placering, 30 poäng för slagna hundar upp till trettio samt 1 poäng för de 6 hanar utöver 30 som deltog. Detta ger Fido 35 poäng från utställningen.
På samma utställning blir Kelly BIR där även 33 tikar har deltagit. Kelly får då 10 poäng för placeringen, 30 poäng för slagna hundar upp till 30 hundar samt 7 poäng för de 39 hundar utöver 30 som deltog.
Vid lika poäng vinner den hund som har högsta enskilda resultatet från en utställning.

Årets debutant
Poängen för årets debutant räknas på samma sätt som för whippetlistan. För att deltaga som årets debutant får hundan inte ha ställts i officiell klass i något land innan innevarande år. Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.

Årets veteran
Poängen räknas på samma sätt som för whippetlistan men man utgår från deltagande samt placeringarna i senior- samt veteranklass. För att få tillgodoräkna sig sin placering krävs dock lägst ett HP. Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.

Årets uppfödare
Uppfödare får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade uppfödningar. Dock måste uppfödaren ha minst tre uppfödningar placerade för att vara med och tävla. Utöver detta får uppfödaren 10 poäng extra för varje placerad hund. Vid lika poäng är det avelsdjuret med flest avkommor som vinner.

Årets avelshund
Avelsdjuret får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade avkommor. Utöver detta får avelsdjuret tillgodoräkna sig 10 poäng extra för varje placerad avkomma. Vid lika poäng är det avelsdjuret med flest avkommor som vinner.

Årets brukshund
Delas inte ut på grund av problem med att räkna poäng eftersom reglerna för klassen är olika på inofficiell respektive officiell utställning.