Skip to content

Valphänvisning

Whippetklubbens omplaceringsförmedlare är till din hjälp för att finna lämplig placering för din hund. Klubben kan ej ställas till ansvar för förmedlade hundar. Respektive uppfödare/omplacerare ansvarar själv för eventuell förmedling/omplacering.

Omplacering av vuxna hundar över 12 månader:

Elisabeth M. Flygar
Tel 070-494 71 49
elisabeth@flygars.se
https://www.facebook.com/groups/974074466004918


Regler för valphänvisning

Gäller fr o m 2018-02-03. Reviderat 2023-04-19.

Länk till valpgåvomedlemskap >>

Uppfödaren

 • Ska vara medlem i Svenska Whippetklubben.
 • Kan endast få valphänvisning för två kullar per år.
 • När du som uppfödare annonserar på klubbens hemsida förbinder du dig att skänka medlemskap i Svenska Whippetklubben till dina valpköpare – valpgåvomedlemskap, se länk ovan.

Parningsnotiser

 • Tikägare ska vara medlem i Svenska Whippetklubben.
 • Parningsnotis införs endast där uppfödaren följer Svenska Whippetklubbens regelverk (RAS och valphänvisningsregler) samt SKK:s grundregler.
 • Uppfödaren ska fylla i blankett anmälan/parning på hemsidan.
 • Samma uppfödare kan bara lägga in två parningsnotiser per år (parning där tiken går tom räknas ej).
 • Tikägaren svarar för parningsnotis.
 • Tikägare från annat land som är medlem i Svenska Whippetklubben får sätta in parningsnotis.

Tiken

 • Ska vara minst 2 år vid beräknad valpning.
 • Ska ha erhållit lägst VG på utställning.

Hanen

 • Ska ha erhållit lägst VG på utställning.

Valpkull

 • Ska annonseras med inavelsgrad i % angiven.
 • Får inte vara en halvsyskonparning eller tätare.
 • Båda föräldrarnas registreringsnummer ska anges.

Valphänvisning

Whippetklubbens omplaceringsförmedlare är till din hjälp för att finna lämplig placering för din hund. Klubben kan ej ställas till ansvar för förmedlade hundar. Respektive uppfödare/omplacerare ansvarar själv för eventuell förmedling/omplacering.

Omplacering av vuxna hundar över 12 månader:

Elisabeth M. Flygar
Tel 070-494 71 49
elisabeth@flygars.se
https://www.facebook.com/groups/974074466004918


Regler för valphänvisning

Gäller fr o m 2018-02-03. Reviderat 2023-04-19.

Länk till valpgåvomedlemskap >>

Uppfödaren

 • Ska vara medlem i Svenska Whippetklubben.
 • Kan endast få valphänvisning för två kullar per år.
 • När du som uppfödare annonserar på klubbens hemsida förbinder du dig att skänka medlemskap i Svenska Whippetklubben till dina valpköpare – valpgåvomedlemskap, se länk ovan.

Parningsnotiser

 • Tikägare ska vara medlem i Svenska Whippetklubben.
 • Parningsnotis införs endast där uppfödaren följer Svenska Whippetklubbens regelverk (RAS och valphänvisningsregler) samt SKK:s grundregler.
 • Uppfödaren ska fylla i blankett anmälan/parning på hemsidan.
 • Samma uppfödare kan bara lägga in två parningsnotiser per år (parning där tiken går tom räknas ej).
 • Tikägaren svarar för parningsnotis.
 • Tikägare från annat land som är medlem i Svenska Whippetklubben får sätta in parningsnotis.

Tiken

 • Ska vara minst 2 år vid beräknad valpning.
 • Ska ha erhållit lägst VG på utställning.

Hanen

 • Ska ha erhållit lägst VG på utställning.

Valpkull

 • Ska annonseras med inavelsgrad i % angiven.
 • Får inte vara en halvsyskonparning eller tätare.
 • Båda föräldrarnas registreringsnummer ska anges.