Skip to content

Svenska Whippetklubbens enkäter

 

Hälsoenkät

Ett av våra åtaganden i RAS (rasspecifik avelsstrategi) är att genomföra hälsoenkäter i rasen ungefär vart femte år. Nu är det alltså dags för en ny undersökning av hälsotillståndet i rasen. I år har vi valt att använda oss av Survey Monkey och länka till enkäten från vår hemsida. Detta för att förenkla både för er som fyller i enkäten och för oss som ska bearbeta svaren.
https://sv.surveymonkey.com/r/5MZGHMC
Enkäten är öppen under perioden 1.9.2020 – 1.12.2020.
Enkäten består av två delar – en som avser enskilda hundar och en för uppfödare där vi ber om uppgifter om de senaste fem årens kullar. Har du mer än en hund så uppskattar vi om du fyller i en enkät för varje hund. Fyll i en enkät även om din hund är avliden eller helt frisk. Enkäten är öppen för alla whippetägare – även de som inte är medlemmar i Svenska Whippetklubben. Varje svar är viktigt för att vi ska få en så heltäckande bild av rasen som möjligt. Alla svar är helt anonyma. Skulle du vilja bli kontaktad eller har frågor i samband med att du fyller i enkäten ber vi dig skicka e-mail till avel@whippetklubben.se eller ringa 073-663 13 93 (kvällstid).

Svenska Whippetklubbens styrelse tackar dig för din medverkan!!

Uppfödarenkät

https://sv.surveymonkey.com/r/7HCM3YV

Svenska Whippetklubbens enkäter

 

Hälsoenkät

Ett av våra åtaganden i RAS (rasspecifik avelsstrategi) är att genomföra hälsoenkäter i rasen ungefär vart femte år. Nu är det alltså dags för en ny undersökning av hälsotillståndet i rasen. I år har vi valt att använda oss av Survey Monkey och länka till enkäten från vår hemsida. Detta för att förenkla både för er som fyller i enkäten och för oss som ska bearbeta svaren.
https://sv.surveymonkey.com/r/5MZGHMC
Enkäten är öppen under perioden 1.9.2020 – 1.12.2020.
Enkäten består av två delar – en som avser enskilda hundar och en för uppfödare där vi ber om uppgifter om de senaste fem årens kullar. Har du mer än en hund så uppskattar vi om du fyller i en enkät för varje hund. Fyll i en enkät även om din hund är avliden eller helt frisk. Enkäten är öppen för alla whippetägare – även de som inte är medlemmar i Svenska Whippetklubben. Varje svar är viktigt för att vi ska få en så heltäckande bild av rasen som möjligt. Alla svar är helt anonyma. Skulle du vilja bli kontaktad eller har frågor i samband med att du fyller i enkäten ber vi dig skicka e-mail till avel@whippetklubben.se eller ringa 073-663 13 93 (kvällstid).

Svenska Whippetklubbens styrelse tackar dig för din medverkan!!

Uppfödarenkät

https://sv.surveymonkey.com/r/7HCM3YV