Skip to content

BLING’Z DOLOMIT
Domare 1 ANDERSSON MARIA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 25
Inomhussök poäng: 25
Utomhussök poäng: 0
Fordonsök poäng: 25
Total poäng: 75

EXCELSIOR-DAGA
Domare 1 ANDERSSON MARIA
TSM
NW1
Behållarsök poäng: 0
Inomhussök poäng: 0
Utomhussök poäng: 25
Fordonsök poäng: 25
Behållarsök fel: 02
Total poäng: 50
Total fel: 0002